Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'trac' found 1396 times in 1122 documents, 'nghiem' found 3726 times in 3091 documents, 'luat' found 5400 times in 3480 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, )


1 . (45684) Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại
Ngày đăng: 2015-01-30
CÂU 1: Luật doanh nghiệp 2005 qui định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các doanh nghiệp để kinh daonh trừ cán bộ công chức nhà nước. Trả lời SAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn ngoài cán bộ công chức nhà nước còn có: - Cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân VN sử dụng tài sản của để...