Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien co cau to chuc cua trung tam vien thong quoc te khu vuc i"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'trung' found 7589 times in 5306 documents, 'tam' found 5932 times in 4295 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'khu' found 3097 times in 2242 documents, 'vuc' found 4827 times in 3786 documents, 'i' found 47810 times in 24034 documents, )


1 . (46300) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I.
Ngày đăng: 2015-01-30
Ta biết rằng nền kinh tế của nước ta đang trong giai đoạn phát triển. Cùng với xu hướng hội nhập như hiện nay, chúng ta muốn phát triển nền kinh tế hơn nữa, có thể cạnh tranh được trong khu vực và trên toàn thế giới điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành kinh tế. Chúng ta muốn phát triển, muốn đưa tổ chức mình ngày một lớn mạnh thì điều đầu tiên và...