Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tim hieu ve thuc trang cong tac bao ho lao dong trong cong ty tnhh nha nuoc mot thanh vien co khi ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'tim' found 3612 times in 2697 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'ho' found 12973 times in 8520 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (46320) Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội”.
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong tất cả các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã và đang trải qua, từ xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến cho tới xã hội tư bản, xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất là để tạo ra của cải vật chất - yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của con người nên đây là hoạt động quan trọng của con người. Quá trình lao động sản xuất, sáng tạo...