Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"quan tri nguon nhan luc tai cong ty co phan phat trien truyen thong viet ba"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'truyen' found 7103 times in 4571 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'ba' found 5870 times in 2938 documents, )


1 . (46325) QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thì điều kiện kiên quyết cần phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn. Đặc biệt trong những năm trở lại đây với chính sách mở cửa của...