Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"sach huong dan hoc adobe photoshop cs3"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'dan' found 12929 times in 9399 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, 'adobe' found 85 times in 54 documents, 'photoshop' found 271 times in 213 documents, 'cs3' found 10 times in 9 documents, )


1 . (46929) Sách hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
Ngày đăng: 2015-01-30
Adobe là một tập đoàn lớn chuyên tạo ra các phần mềm về xử lý ảnh, thiết kế và lập trình Web… chuyên nghiệp, chẳng hạn như: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Design, Adobe Photoshop Element, Photoshop CS3… và trong số đó Photoshop được người dùng rất ưa chuộng. Qua nhiều năm tập đoàn này đã nâng cấp và cải tiến rất nhiều cho các phần mềm của họ. Photoshop CS3 là một phiên bản mới nhất được...