Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap nham hoan thien cong tac quan ly du an dau tu tai cong ty vinco"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'du' found 11730 times in 7740 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'vinco' found 6 times in 2 documents, )


1 . (47038) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty VINCO
Ngày đăng: 2015-01-30
Đầu tư phát triển được coi là một nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế và là chìa khóa của sự tăng trưởng đối với mỗi quốc gia. Đồng thời, đầu tư phát triển cũng quyết định sự ra đời và phát triển của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Mỗi một dự án đầu tư thành công sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. Tuy...