Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang that nghiep sau khi ra truong cua sinh vien hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'that' found 4824 times in 3375 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'sau' found 7119 times in 5688 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'ra' found 14166 times in 9614 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'sinh' found 9650 times in 6603 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (47059) Thực trạng thất nghiệp sau khi ra trường của sinh viên hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế của đất nước ta đang trên đà phát triển, từ nền kinh tế bao cấp nhà nước hỗ trợ toàn bộ chí phí đầu tư, lỗ đâu nhà nước chịu toàn bộ thì giờ đây đất nước ta đang phát triển lên nên kinh tế thị trường, cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do kinh doanh, tư do phát triển. Chính vì vậy đất nước đã có sự thay đổi đáng kể, chúng ta có thể nhin thấy một bộ mặt...