Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan tap hop chi phi va tinh gia thanh san pham "' ; Tìm thấy: 35 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, )2 . (69370) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 19
Ngày đăng: 2015-01-30
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất độc lập, tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật chonền kinh tế, sản phẩm của nó là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong công cuộc hiện đại hoá đất nước, cơ sở hạ tầng được đặt lên vị trí hàng đầu, vì vậy trên thực tế quá trình hiện đại hoá cơ sở hạ tầng...

3 . (68671) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Lời nói đầuViệc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý và hệ thống quản lý có sự thay đổi phù hợp với điều...

4 . (67706) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm 1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng kế toán giá thành sản phẩm ...7 . (65819) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………………………………………...

8 . (65763) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Thực trạng công tác kế toán tại công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà 3...

9 . (65331) Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp vật liệu xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3...

10 . (64984) Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý kinh tế, kế toán là công cụ để điều hành, chỉ đạo các hoạt động kinh tế tài chính trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường...

11 . (63574) Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp vật liệu xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3...

12 . (63528) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Thực trạng công tác kế toán tại công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà 3...

13 . (62401) Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ. Điều đó không chỉ có nghĩa khối lượng công việc của ngành XDCB tăng lên mà kéo theo đó là số vốn đầu tư XDCB cũng gia tăng. Vấn đề...

14 . (62232) Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3...

15 . (62143) Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN. 4...

16 . (62125) Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ. Điều đó không chỉ có nghĩa khối lượng công việc của ngành XDCB tăng lên mà kéo theo đó là số vốn đầu tư XDCB cũng gia tăng. Vấn đề...

17 . (61203) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Thực trạng công tác kế toán tại công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà 3...


19 . (59660) Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm...

20 . (58636) Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng không tí những mặt khó khăn thắc mắc với doanh nghiệp. Vì vậy muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra sản...

21 . (58629) : Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều...

22 . (58569) Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng không tí những mặt khó khăn thắc mắc với doanh nghiệp. Vì vậy muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra sản...

23 . (57583) Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì - VIGLACERA
Ngày đăng: 2015-01-30
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đưa ra những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Tính đúng , tính đúng chi phí sản xuất và gía thành là tiền đề để hạch toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh chính xác...

24 . (57185) Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
Chuyên đề thực tập gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. Phần III: Một số nhận xét và đánh giá về công tác kế toán chi...

25 . (56691) Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6
Ngày đăng: 2015-01-30
Với các Doanh nghiệp, thực hiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng đảm bảo cho doanh nghiệp luôn đứng vững trong cơ chế thị trường luôn tồn tại cạnh tranh và nhiều rủi ro như hiện nay....

26 . (56158) Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
Ngày đăng: 2015-01-30
Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều Công ty đã được thành lập, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung một mục đích đó là tiềm lợi nhuận và...

27 . (49857) Kế toán thiệt hại trong sản xuất
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài thì một vấn đề quan trọng đang được đặt ra đối với sự tồn tại của các doanh nghiệp sản xuất là phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công tác kế...

28 . (48257) Kế toán chi phí sản xuấ và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn tổ chức sản xuất đến khâu tiêu...

29 . (48162) Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cty TNHH SX & XNK Bao Bì Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong giai đoạn hiện nay,Việt Nam đang mở cửa để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Mặt khác, Việt Nam vừa gia nhập WTO và đang từng bước hoàn thiện mọi vấn đề của đất nước. Ngành sản xuất là một...

30 . (48137) Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải trả lời được 3 vấn đề cơ bản đó là : Sản xuất ra cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Đồng thời phải tôn trọng nguyên tắc hạch toán trong kinh doanh là "lấy thu bù chi và phải đảm bảo có hiệu quả". Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm là luôn...

31 . (48105) Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam đã và đang xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản l‎ý của Nhà nước.Trong quá trình chuyển đổi ấy đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để vươn lên tự khẳng định mình, tuy nhiên nó cũng tạo ra cho các doanh nghiệp không ít khó khăn và thách thức phải vượt qua. Để...

32 . (48075) Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Do đó để tồn tại đứng vững, để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm khác trên thị trường thì tất yếu phải tiến hành sản xuất kinh doanh sao cho có đủ hiệu quả nhất. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải đề ra nhiều biện pháp quản lý đối...

33 . (47223) Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và TM Phương Đông
Ngày đăng: 2015-01-30
Sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, với chủ trương mở rộng quan hệ hàng hoá trên thị trường. Kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng và phát triển trong...

34 . (47166) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế của thị trường, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự...

35 . (4339) Luận Văn: Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cơ Giới & Xây Lắp 13 Thuộc Tổng Công Ty LICOGI
Ngày đăng: 2014-12-09
"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty cơ giới & xây lắp 13 thuộc Tổng công ty LICOGI. Nội dung chuyên đề gồm có ba phần: Phần I: Tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. Phần...