Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich hieu qua kinh doanh tai cong ty tnhh tan bao vu"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'tan' found 2486 times in 1983 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, )


1 . (47213) Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bảo Vũ
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, nhu cầu của xã hội luôn có sự thay đổi. Chính vì thế, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có sự quan tâm thích đáng tới việc sản xuất và cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Trong đó vấn đề cơ bản là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào ...? Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào đặc điểm, lợi thế...