Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien ke toan tieu thu hang hoa va xac dinh ket qua kinh doanh tai cong ty tnhh tm minh nguyen"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tieu' found 7799 times in 5175 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'tm' found 133 times in 87 documents, 'minh' found 6314 times in 4667 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, )


1 . (47239) Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Minh Nguyên
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì hàng loạt các chính sách kinh tế và thể chế tài chính có sự thay đổi. Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thách thức lớn song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành...