Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap nham hoan thien va phat trien phuong thuc thanh toan tin dung chung tu tai ngan hang dau tu va phat trien viet nam chi nhanh ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.025 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (47341) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hóa, các nước trên thế giới đều thực hiện mở cửa, hợp tác và hội nhập. Trong bối cảnh đó hoạt động kinh tế đối ngoại đóng vai trò hết sức quan trọng, nó trở thành cầu nối giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng sử dụng thương mại như chiếc cầu nối để tiếp cận với thế giới....