Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nang cao hieu qua cho vay ngan han tai ngan hang tmcp an binh chi nhanh ha noi "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'vay' found 4778 times in 3410 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'tmcp' found 107 times in 88 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'binh' found 1657 times in 1343 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (47385) Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong các hoạt động của NHTM, cho vay là hoạt động chủ yếu, trong đó cho vay ngắn hạn thường chiếm tỉ trọng lớn và đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong những năm gần đây, các NHTM đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàng - tài chính của Việt Nam. Với những điều kiện của một nền...