Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai phap nang cao hieu qua tin dung doi voi ho ngheo tai ngan hang chinh sach xa hoi tinh nghe an"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'ho' found 12973 times in 8520 documents, 'ngheo' found 547 times in 328 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'nghe' found 8040 times in 5800 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, )


1 . (47405) Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 7- 8%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chính trị được giữ vững và ổn định. Lĩnh vực XĐGN cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật và được Liên hợp quốc đánh giá cao. Tuy vậy, mặt trái của sự phát triển cũng ngày càng bức xúc, như khoảng...