Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phat trien dich vu the tai ngan hang ngoai thuong chi nhanh thang long"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'dich' found 7911 times in 5439 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'the' found 45688 times in 20598 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'ngoai' found 4566 times in 3441 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'thang' found 3006 times in 2202 documents, 'long' found 2331 times in 1842 documents, )


1 . (47407) Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Sự phát triển và hội nhập của Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ được nhận thấy ở tốc độ phát triển kinh tế mà còn có thể nhận thấy được trong phong cách phong cách tiêu dùng, thanh toán của người dân Việt Nam. Đó là việc ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thẻ. Thẻ xuất hiện ngày càng nhiều và đa dạng, không...

2 . (7911) Đề tài \" Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thăng Long \"
Ngày đăng: 2014-12-09
Từ năm 1995, thẻ ngân hàng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam với những sản phẩm thẻ đầu tiên do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành. Đến nay, tại Việt Nam đã có hơn 20 ngân hàng phát hành thẻ thanh toán, với mức tăng trưởng bình quân 300%/năm và các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng hơn....