Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien hoat dong dinh gia doanh nghiep tai cong ty trach nhiem huu han kiem toan va dinh gia viet nam vae"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'trach' found 590 times in 531 documents, 'nhiem' found 3710 times in 2742 documents, 'huu' found 2572 times in 2001 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'kiem' found 8191 times in 5599 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'vae' found 3 times in 2 documents, )


1 . (47417) Hoàn thiện hoạt động định giá doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiẹm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau gần hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế, cho đến nay nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đó không thể không kể đến những thay đổi tích cực từ việc đổi mới, nâng cao hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh những hoạt động cho thuê, mua bán, sát nhập doanh nghiệp thì cổ phần hóa là hoạt động diễn ra nhiều nhất và thu hút được sự...