Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nang cao hieu qua su dung von luu dong tai cong ty co phan dai viet"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'luu' found 2642 times in 1993 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'dai' found 14922 times in 11134 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, )


1 . (47422) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn. Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc mở rộng quy mô về chiều sâu và chiều rộng của mỗi doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt...