Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac dao tao nguon nhan luc tai tong cong ty lap may viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'dao' found 5637 times in 3742 documents, 'tao' found 9776 times in 7616 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'lap' found 6912 times in 5434 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (47432) Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường với nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì cần đào tạo cho mình đội ngũ lao động có chất lượng làm việc cao, có khả năng sáng tạo tốt. Nếu như đầu thế kỷ 20 người ta chỉ tập trung nghiên cứu và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả lao động chân tay của các thành viên trong tổ chức sản xuất...