Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tim hieu hoat dong pr quan he cong chung cua cac doanh nghiep kinh doanh xuat ban pham"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'tim' found 3612 times in 2697 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'pr' found 1214 times in 783 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, )


1 . (47677) Tìm hiểu hoạt động PR (Quan hệ công chúng) của các Doanh nghiệp Kinh doanh Xuất Bản Phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
"Cảm tình của công chúng là tất cả. Có được cảm tình này, chúng ta không thể nào thất bại, không có được cảm tình này, chúng ta không thể nào thành công." Abramham Lincoln đã nhấn mạnh tầm quan trọng và tính quyết định của công chúng đối với thành công hay thất bại của chúng ta. Phải khẳng định rằng PR đã tồn tại và luôn luôn có mặt trong hoạt động của con người nói chung nhưng...