Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc day xuat khau cao su cua viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'day' found 9569 times in 7267 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (47710) Thúc đẩy xuất khẩu cao su của Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bởi vậy trong chính...