Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien he thong kenh phan phoi nham phat trien thi truong mien bac cua cong ty co phan cong nghiep vinh tuong chi nhanh mien bac"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'kenh' found 475 times in 330 documents, 'phoi' found 1656 times in 1236 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'vinh' found 645 times in 460 documents, 'tuong' found 7496 times in 5540 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'mien' found 1234 times in 839 documents, 'bac' found 2719 times in 1787 documents, )


1 . (47721) Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm phát triển thị trường miền Bắc của công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường – Chi nhánh miền Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng đang từng bước vươn lên và hòa mình vào dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Hội nhập đã và đang đem lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam nói riêng, song nó cũng tiềm ẩn không ít những thách thức, một trong...