Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giao trinh ke toan quan tri"' ; Tìm thấy: 6 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, )


1 . (47852) Giáo trình kế toán quản trị
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (36324) Giáo trinh Kế toán quản trị
Ngày đăng: 2015-01-30
Kế toán quản trị - Đại học Đà Lạt...

3 . (4821) Giáo trình kế toán quản trị
Ngày đăng: 2014-12-09
kế toán quản trị đã hình thành ở việt nam mấy  năm nay, và cần thiết phải đưa môn này vào chương trình giảng dậy cho sinh viên chính khóa chuyên ngành kế toán...

4 . (5608) Giáo trình kế toán quản trị
Ngày đăng: 2014-12-09
Xét từ phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được....

5 . (4391) Giáo trình kế toán quản trị
Ngày đăng: 2014-12-09
kế toán quản trị: Chi phí được định nghĩa như là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ. Như vậy, nội dung của chi phí rất đa dạng. Trong kế toán quản trị, chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp những...

6 . (4394) Giáo trình kế toán quản trị
Ngày đăng: 2014-12-09
giáo trình môn Kế toán quản trị: tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành kế toán, quản trị...