Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so bien phap nham nang cao hieu qua kinh doanh cua cong ty lien doanh khach san vuon bac thu do"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'lien' found 3090 times in 2452 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'khach' found 3836 times in 2457 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'vuon' found 438 times in 372 documents, 'bac' found 2719 times in 1787 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'do' found 29862 times in 16370 documents, )


1 . (48004) Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Liên doanh Khách sạn vườn Bắc Thủ Đô
Ngày đăng: 2015-01-30
Vấn đề phát triển kinh tế luôn là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong tất cả các thời đại, đặc biệt là trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay. Mỗi doanh nghiệp được ví như là một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Tuy nhiên, điều kiện môi trường kinh tế ngày nay đã có nhiều biến động và tốc độ biến động cũng vô nhanh chóng, vì vậy vấn đề kinh doanh có hiệu...