Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mau thuan giua co hoi va thach thuc cua viet nam khi gia nhap wto"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'mau' found 8335 times in 5313 documents, 'thuan' found 1929 times in 1563 documents, 'giua' found 3786 times in 3121 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thach' found 1072 times in 930 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'wto' found 476 times in 389 documents, )


1 . (48012) Mâu thuẫn giữa cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, chúng ta đang đứng trước những cơ hội to lớn nhưng cũng không ít những khó khăn thử thách phải đương đầu. Mặc dù đã trải qua gần 20 năm mở cửa và đổi mới, nhưng hiện nay, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển ở trình độ thấp. Gần 80% dân số vẫn sống...