Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang cua nen kinh te tri thuc o viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48014) Thực trạng của nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Tính cấp thiết của đề tài. Đối với nước ta, sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức là cơ hội lớn để đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển lực lượng sản xuất đi lên xó hội chủ nghĩa. Nếu như không biết tận dụng cơ hội này để đổi mới cách nghĩ cách làm, nâng cao năng lực nội sinh, bắt kịp tri thức của thời đại, thỡ khụng thể đi tắt đón đầu và...