Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac quan ly nguyen vat lieu"' ; Tìm thấy: 18 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, )


1 . (65247) Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý nguyên vật liệu tại Công ty bê tông xây dựng Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU...

2 . (62163) Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
Ngày đăng: 2015-01-30
Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, có thể nói vấn đề này mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh việc chú trọng các yếu tố đầu vào như: Lao động, vốn, công nghệ các nhà quản lý đặc biệt lưu tâm đến yếu tố nguyên vật...

3 . (62081) Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU 2...

4 . (59757) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguyên Vật Liệu tại Công Ty Việt Hà
Ngày đăng: 2015-01-30
Bước sang thế kỷ 21,xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh và mạnh thể hiện qua các văn bản cao cấp như : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ,cơ chế ưu đãi thuế hội nhập của các nước Asean, hiệp định thương mại Việt -Đức.......

5 . (58710) Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp mình đang ngày càng trở nên gay gắt, khốc liệt. Để có thể đứng vững trong môi trường đó, doanh nghiệp cần phải tạo ra được những ưu thế riêng có của mình như: Chất lượng sản phẩm, giá cả, mẫu mã, tính hiện đại tiện dụng......

6 . (58701) Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát...

7 . (57175) Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình....

8 . (56879) Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng về nguyên vật liệu tại công ty Thủ Đô 1. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Thủ đô 1....

9 . (48260) Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Đống Đa
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh... đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới yếu tố giảm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí...

10 . (48241) Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh... đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới yếu tố giảm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí...

11 . (48111) Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Cầu I Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh. Thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết...

12 . (48116) Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời kỳ đổi mới các Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ về cả hình thức lẫn quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng vào việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đưa nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển. Để phù hợp...

13 . (48040) Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Bước sang thế kỉ 21, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh thể hiện qua các văn bản cao cấp như: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cơ chế ưu đãi thuế hội nhập của các nước ASEAN, hiệp định thương mại Việt - Đức. Trong xu thế hội nhập đó. Hai yếu tố nổi bật và quan trọng là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt....

14 . (48030) Công tác quản lý Nguyên Vật Liệu
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay của các doanh nghiệp thì sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng là đối tượng quan trọng của lao động và là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Để đảm báo cho một trong ba yếu tố trên thì các quá trình sản xuất chạy đều và ăn khớp với nhau. Trong các doanh nghiệp sản xuất chi phải nguyên vật liệu...

15 . (48036) đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tai công ty may Phố Hiến
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế nước ta đang trên chặng đường tồn tại và phát triển do Đảng và nhà nước lãnh đạo với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra tền đề sự nghiệp phát triển của đất nước để có một nền kinh tế phát triển vững chắc. sẽ làm thay đổi bộ mặt của toàn Xã Hội. Để góp phần đáng kể cho nền kinh tế...

16 . (47176) Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước Hà nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một vấn đề tất yếu được đặt ra là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, đây là chỉ tiêu quan trọng, căn cứ vào đó người ta đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh doanh có lãi vừa là mục đích vừa là mục đích, vừa là...

17 . (41228) Công tác quản lý Nguyên vật liệu tại Cty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát...

18 . (3602) Luận văn tốt nghiệp \"Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất \"
Ngày đăng: 2014-12-09
Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, có thể nói vấn đề này mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh việc chú trọng các yếu tố đầu vào như: Lao động, vốn,...