Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac quan ly su dung quy luong trong cong ty"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'quy' found 8428 times in 6215 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, )


1 . (48033) Công tác quản lý sử dụng quỹ lương trong Công ty
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành kinh tế, đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng và là tiền đề vật chất cho xã hội. Chính vì vậy phần lớn thu nhập quốc dân nói chung, quĩ tích lũy nói riêng cùng vốn đầu tư tài trợ của nước ngoài và được tập chung vào lĩnh vực...