Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac quan ly chi phi san xuat va gia thanh san pham tai xi nghiep khai thac than 790"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'xi' found 1066 times in 715 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'khai' found 4172 times in 3149 documents, 'thac' found 1020 times in 902 documents, 'than' found 3322 times in 2634 documents, '790' found 7 times in 4 documents, )


1 . (48042) Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tại Xí nghiệp khai thác than 790
Ngày đăng: 2015-01-30
Sản xuất và khai thác than là mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ cho đất nước, là nguồn thu nhập chủ yếu cho đời sống và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nói riêng, và người dân vùng mỏ Quảng ninh nói chung. Sản xuất kinh doanh là cơ sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của một nền kinh tế nói chung, của một doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động...