Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan tai san co dinh"' ; Tìm thấy: 48 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, )


1 . (79840) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2)
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (79841) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1)
Ngày đăng: 2015-01-30
...
6 . (68295) Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty TNHH ĐTXD Hồng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
TSCĐ là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người.Đối với doanh nghiệp, TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản...9 . (67689) Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH ...

10 . (65103) Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thanh Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang lan rộng khắp toàn cầu! Vì vậy, để...

11 . (65082) Bàn về tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 2...

12 . (65024) Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 3...

13 . (64973) KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ...

14 . (64053) Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ô tô Đức Thành
Ngày đăng: 2015-01-30
Hầu như trong bất cứ doanh nghiệp nào thì TSCĐ đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh....

15 . (63828) Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNGI: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN TSCĐ...

16 . (63753) Kế toán Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản
Ngày đăng: 2015-01-30
Năm 2005 thị trường phân bón nông nghiệp nước ta có nhiều biến động về giá thành, giá phân bón tăng do ảnh hưởng của giá phân bón trên thị trường thế giới....

17 . (63654) Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành
Ngày đăng: 2015-01-30
ChươngI: Các vấn đề chung kế toán TSCĐ...

18 . (62286) Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất kinh...

19 . (62287) Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1...

20 . (61861) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM
Ngày đăng: 2015-01-30
Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản...

21 . (61309) Kế toán tài sản cố định tại Công ty Vật tư vận tải xi măng
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp 4...

22 . (61191) Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Vĩnh Phúc
Ngày đăng: 2015-01-30
Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài trong doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành ghi nhận TSCĐ. Trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, TSCĐ chiếm một vị trí hết sức quan trọng, nó không chỉ quyết định tình trạng kỹ thuật, quy mô năng lực sản xuất của doanh nghiệp mà còn là tiền đề, là cơ sở để các doanh...

23 . (61195) Kế toán Tài sản cố định tại công ty cổ phần Dụng cụ số 1
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Các vấn đề chung về Tài sản cố định…………… 2...

24 . (60492) Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc...

25 . (59928) Kế Toán Tài Sản Cố Định
Ngày đăng: 2015-01-30
...


27 . (59601) Kế Toán Tài Sản Cố Định
Ngày đăng: 2015-01-30
...

28 . (57576) Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)
Ngày đăng: 2015-01-30
Kết cấu của luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có ba phần sau: Phần I : Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Phần II : Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ. Phần III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ....

29 . (57560) Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngoài "Lời nói đầu" và phần "kết luận" nội dung luận văn gồm 3 chương Chương I : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu....

30 . (53494) Kế toán ngân hàng - Kế toán tài sản cố định
Ngày đăng: 2015-01-30
...

31 . (52438) Kế toán tài sản cố định
Ngày đăng: 2015-01-30
...

32 . (49889) Bàn về hạch toán biến động tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp đều tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ khí hoá, điện khí hoá, tự động hoá của quá trình sản xuất mà thực chất của tất cả các vấn đề là đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật của quá trình sản xuất, đổi mới hoàn thiện tài sản cố định, đặc biệt là tài sản cố định hữu hình. Rõ ràng, tài sản cố...

33 . (48240) Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Tư vấn thiết kế Đường bộ
Ngày đăng: 2015-01-30
Tất cả các nền kinh tế đều dựa trên cơ sở nguồn lực khan hiếm, vì vậy, trong quá trình hoạt động, mọi chủ thể kinh tế đều phải có một hệ thống quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả quá trình sử dụng nguồn lực của mình. Với chức năng là phản ánh và kiểm tra tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Kế toán là một trong những công cụ chủ yếu để các nhà quản lý điều hành,...

34 . (48192) Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito
Ngày đăng: 2015-01-30
Là một trong ba yếu tố sản xuất kinh doanh cơ bản (TSCĐ; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; lao động sống), TSCĐ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Các loại TSCĐ đều có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết...

35 . (48196) Nghiệp Vụ Chuyên Môn hạch toán kế toán
Ngày đăng: 2015-01-30
Hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính và có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, đảm nhận hệ thống thông tin có ích có quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò vô cùng quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vấn đề cạnh...

36 . (48197) Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Bảo Lâm
Ngày đăng: 2015-01-30
Tài sản cố định là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp, tài sản cố định là...

37 . (48171) Kế toán tài sản cố định
Ngày đăng: 2015-01-30
Một đất nước đi lên từ đói nghèo dân trí còn lạc hậu do chiến tranh để lại. Việt Nam của ngày nay đã khoác trên mình một màu áo mới với những bước chuyển mình hợp tác và xu thế hội nhập lẫn tiền đề cho một nền kinh tế cả về chính trị vững mạnh. Bên cạnh sự phát triển của đất nước thì các doanh nghiệp, công ty… đóng một vai trò hết sức quan trọng bởi nguồn thu chủ yếu...

38 . (48156) Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189 - Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong bất kỳ nền sản xuất hàng hoá nào, để sản xuất sản phẩm bao giờ cũng phải có đầy đủ các yếu tố như: lao động, sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động và vốn. Tài sản cố định (TSCĐ) là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ là bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất...

39 . (43814) Bài 5: Kế toán tài sản cố định MISA
Ngày đăng: 2015-01-30
Nội dung: Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ, Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ, Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT....

40 . (43778) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3)
Ngày đăng: 2015-01-30
Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật...

41 . (43779) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2)
Ngày đăng: 2015-01-30
CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định hữu hình 1.1- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD...

42 . (43780) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1)
Ngày đăng: 2015-01-30
Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai...

43 . (43442) Giáo trình kế toán Ngân Hàng (chương 4)
Ngày đăng: 2015-01-30
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp....

44 . (6866) Luận văn - Kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất
Ngày đăng: 2014-12-09
Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp có sự thuận tiện trong công tác quản lý và hạch toán tài sản cố định. Thuận tiện trong việc tính và phân bổ khấu hao cho từng loại hình kinh doanh...

45 . (6882) Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3)
Ngày đăng: 2014-12-09
Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định: Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ....

46 . (6059) Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày đăng: 2014-12-09
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp...

47 . (6513) Bài 5: Kế toán tài sản cố định
Ngày đăng: 2014-12-09
Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến Quản lý tài sản cố định trong một phần mềm kế toán, người sử dụng cần phải khai báo một số thông tin, danh mục ban đầu như: Danh mục loại tài sản cố định Danh mục tài sản cố định...

48 . (3044) Chương 4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
Ngày đăng: 2014-12-09
 Khái niệm Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn và thời gian dài được sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị,......