Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac ke toan nguyen vat lieu tai cong ty tnhh hoang tra"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'hoang' found 1157 times in 956 documents, 'tra' found 5997 times in 4349 documents, )


1 . (48184) Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đẹp, mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp với nhiều loại hình sản xuất với nhiều hình thức sở hữu, các doanh nghiệp muốn tồn tại được phải tìm phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình...