Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan chi phi va tinh gia thanh san pham"' ; Tìm thấy: 12 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, )2 . (71588) Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
...


4 . (68366) CĐTN- Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
...

5 . (64917) Hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hàng Kênh
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH 2...

6 . (59855) Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Cơ khí, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera
Ngày đăng: 2015-01-30
Cùng cả nước bước đi vững chắc trên chặng đường hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt là sự gia nhập vào tổ chức WTO, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể sản xuất kikinh doanh, đang cùng các cấp các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị với những nỗ lực hết mình trong việc nâng cao hiệ quả sản xuất kinh doanh, đủ sức có thể tồn tại cạnh tranh và phát triển. Nhiệm...

7 . (59660) Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm...

8 . (48229) Tổ chức công tác kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ văn hóa
Ngày đăng: 2015-01-30
Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân và ngày càng trở nên quan trọng đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đã bước vào thời kì công nghiệp hoá- hiện đại hoá, thì XDCB là một ngành được Nhà nước ta khá quan tâm đầu tư. Chi phí của ngành XDCB chiếm phần không nhỏ trong tổng chi Ngân sách Nhà nước. Song song với những...

9 . (48201) Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được coi là công tác trọng...

10 . (48142) Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán...

11 . (48069) Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty hoá chất Sơn Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Cùng với xu hướng vận động tích cực của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong những năm chuyển sang nền kinh tế thị trường đã đạt được những thành tựu đáng kể. Những khó khăn, trì trệ của những năm bao cấp đã đi qua để nhường chỗ cho một cơ chế mới "Cơ chế thị trường" đòi hỏi các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ… phải thay đổi phương...

12 . (47231) Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của một đất nước.Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến tích cực. Song song với nó là sự thay đổi và hoàn thiện hệ thống kế toán đây là một bộ phận không thể thiếu của quản lý kinh tế tài chính, nó cung cấp các thông tin cho quản lý, sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn...