Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoat dong kinh doanh cua cong ty tnhh cong nghe ha noi ha noi tech"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nghe' found 8040 times in 5800 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, 'tech' found 8 times in 8 documents, )


1 . (48281) Hoạt động kinh doanh của công ty TNHH công nghệ Hà Nội (Ha Noi Tech)
Ngày đăng: 2015-01-30
Khi toàn nhân loại bước vào thế kỉ XXI, nền kinh tế có nhiều biến chuyển đáng kể thì các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thử thách mới để không những vươn lên tự khẳng định mình trên thị trường nội địa mà còn phải tạo được một môi trường kinh doanh mới đó là thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để có được môi trường kinh doanh mới thì các doanh nghiệp phải tạo được đà...