Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap phong ngua rui ro trong hoat dong tin dung tai chi nhanh ngan hang dau tu va phat trien tinh ha tay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'phong' found 5429 times in 4139 documents, 'ngua' found 409 times in 366 documents, 'rui' found 1744 times in 1055 documents, 'ro' found 3305 times in 2486 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'tay' found 2057 times in 1697 documents, )


1 . (48296) Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hà Tây
Ngày đăng: 2015-01-30
Thực tế cho thấy, môi trường kinh doanh ngân hàng trong thời gian qua ngày càng trở nên khó khăn, lãi suất trên thị trường thế giới liên tục giảm gây áp lực lên hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mặt khác, bản thân các ngân hàng trong nước cũng có sự cạnh tranh quyết liệt với nhau nên càng gây ra nhiều khó khăn, buộc các ngân hàng phải nới lỏng các yêu cầu khi cho vay cũng như cắt giảm lãi suất sẽ...