Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai phap ngan ngua va han che rui ro tinh dung tai ngan hang cong thuong thanh hoa"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'ngua' found 409 times in 366 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'rui' found 1744 times in 1055 documents, 'ro' found 3305 times in 2486 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, )


1 . (48323) Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tính dụng tại ngân hàng công thương Thanh Hoá
Ngày đăng: 2015-01-30
Thị trường tài chính tín dụng Việt Nam hiện nay đang chứng kiến cuộc đua tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh, NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ cạnh tranh này sẽ ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới khi nhà nước thực hiện mở rộng hội nhập hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Với những khó khăn thách...