Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich hieu qua su dung von tai cong ty may duc giang"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.019 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'duc' found 3728 times in 2893 documents, 'giang' found 3525 times in 3015 documents, )


1 . (48348) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty May Đức Giang”
Ngày đăng: 2015-01-30
LỜI NÓI ĐẦU Vốn là một trong những yếu tố tiền đề để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất thì việc làm thế nào để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam. Sau quá trình chuyển...