Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich tinh hinh giam chi phi san xuat va gia thanh san pham nham nang cao kha nang cho san pham tai cong ty 20"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'giam' found 2591 times in 1994 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'kha' found 3703 times in 3045 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, '20' found 1527 times in 1023 documents, )


1 . (48361) Phân tích tình hình giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cho sản phẩm tại công ty 20
Ngày đăng: 2015-01-30
Cùng với sự hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ cho riêng mình, nhưng mục tiêu cuối cùng cũng chính là : hội nhập với nền kinh tế thế giới. Năm 2006 vừa qua đã diễn ra một sự kiện mang tính lịch sử cho nền kinh tế nước nhà đó chính là : Việt Nam là thành viên thứ 150 của WTO. Cùng với sự hội nhập của nền kinh tế...