Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so phuong huong va bien phap co ban nham nang cao chat luong san pham tai cong ty co phan may le truc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'chat' found 10002 times in 6793 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'le' found 3117 times in 2524 documents, 'truc' found 4033 times in 3257 documents, )


1 . (48382) Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê Trực
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với quá trình mở cửa hội nhập cùng thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải tham gia vào một cuộc chạy đua thực sự, cuộc chạy đua đem lại những lợi thế trong kinh doanh. Chính vì vậy, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên...