Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap nham hoan thien quan ly nha nuoc ve xuat khau lao dong o tinh bac ninh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'bac' found 2719 times in 1787 documents, 'ninh' found 710 times in 494 documents, )


1 . (48473) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh
Ngày đăng: 2015-01-30
Vấn đề lao động, việc làm, thất nghiệp luôn là vấn đê quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia nói chung và mọi địa phương nói riêng trong tất cả các giai đoạn phát triển của thời đại, bởi vậy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đồng thời để phù hợp với thời kì hội nhập kinh tế quôc tế hiện nay, Bắc Ninh cũng như các địa phương khác trong cả nước đã và đang dành sự quan tâm đặc...