Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap nham nang cao nang suat lao dong cua cong ty co phan in va thuong mai thong nhat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.022 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'suat' found 1766 times in 1315 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'in' found 6365 times in 3135 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'nhat' found 13709 times in 9238 documents, )


1 . (48506) Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Công ty cổ phần in và thương mại Thống nhất.
Ngày đăng: 2015-01-30
Qua 5 năm học ở trường Đại học KTQD Thầy, Cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt trang bị cho em những kiến thức cơ bản về lý luận, mục tiêu, công cụ. Vận dụng những quy luật, những nguyên tắc, những phương pháp quản lý kinh tế... Với phương châm: "Học đi đôi với hành" Thử vận dụng những kiến thức đã được học trong chuyên ngành đào tạo vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn...