Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh trong van tai hang hoa tai cong ty vthhds "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.019 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'canh' found 6756 times in 4824 documents, 'tranh' found 6407 times in 4376 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'vthhds' found 2 times in 2 documents, )


1 . (48523) Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty VTHHĐS
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hoá và thương mại hoá nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế như thương mại , tổ chức sản xuất, đầu tư và trên phạm vi toàn thế giới. Trong thời gian qua ,Việt Nam đã từng bước hội nhập quốc tế một cách vững chắc bằng việc ra nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), gia...