Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"xay dung luc luong du bi dong vien "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'du' found 11730 times in 7740 documents, 'bi' found 9192 times in 6691 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, )


1 . (48553) Xây dựng lực lượng dự bị động viên
Ngày đăng: 2015-01-30
Xây dựng lực lượng dự bị động viên là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang. Kế thừa lịch sử dựng nước, giữ nước từ mấy ngàn năm của dân tộc. Ngày nay, Đảng, Nhà nước, quân đội ta rất quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời chiến giữ vị trí quan trọng trong chiến...