Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ban chat va vai tro cua cac cong ty xuyen quoc gia"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'chat' found 10002 times in 6793 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'xuyen' found 457 times in 407 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, )


1 . (77203) BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (61942) BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA
Ngày đăng: 2015-01-30
I. BẢN CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA...

3 . (56671) Bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia
Ngày đăng: 2015-01-30
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội,lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu của ktct.chủ nghĩa trọng thương cho rằng đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương.những quy luât kinh tế đã chi phối trực tiếp đến nền sản xuất tư bản chủ nghĩa...

4 . (48605) Bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, xự xuất hiện của các công ty xuyên quốc gia trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế đã có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền kinh tế các nước nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam sự hoạt động của các công ty xuyên quốc gia rộ lên kể từ khi Việt Nam ban hành luật đầu tư trực tiếp nước ngoài (tháng...