Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"vai tro cua thanh phan kinh te nha nuoc o nuoc ta hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (48623) Vai trò của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. vậy làm thế nào để Việt Nam có thể hội nhập vào nền kinh tế thế giới với những cơ hội và thách tứhc mới? Các thành phần kinh tế nhà nước nói riêng đã thúc đẩy tiến trình hội nhập ra sao? Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào trong nền kinh tế hiện nay. Sau đây em xin làm rõ vềđề tài này. ...