Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"khung hoang kinh te trong thoi ki cntb"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'khung' found 1149 times in 956 documents, 'hoang' found 1157 times in 956 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'thoi' found 11579 times in 8079 documents, 'ki' found 2004 times in 1588 documents, 'cntb' found 33 times in 28 documents, )


1 . (48715) Khủng hoảng kinh tế trong thời ki CNTB
Ngày đăng: 2015-01-30
Khi sản xuất hàng hoá giản đơn CNTB ra đời với những ưu điểm vượt trội của nóđã thúc đẩy sản xuất , trao đổi và lưu thông hàng hoá .Vì vậy nóđã thúc đẩy nền sản xuất TBCN lên một mức mới cao hơn hẳn so với mức cũ . Nhưng đi kèm với sự phát triển của phương thức sản xuất CNTB lại là những mặt trái không thể tránh khỏi. Một trong những vấn đềđó chính là những cuộc...