Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat va loi ich cua no"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'khong' found 11417 times in 6500 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'mat' found 7551 times in 5421 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'loi' found 8561 times in 6164 documents, 'ich' found 884 times in 744 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'no' found 5169 times in 3843 documents, )


1 . (48731) Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và lợi ích của nó
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, đất nước chúng ta đã thu được kết quả bước đầu rất khả quan, tạo được niềm tin trong nhân dân cũng như các nhàđầu tư trong và ngoài nước . Cùng với những thành tựu đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đóng vai trò tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định...