Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"so sanh triet hoc phuong dong co dai va hy lap co dai"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'sanh' found 420 times in 396 documents, 'triet' found 951 times in 681 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'hy' found 482 times in 407 documents, 'lap' found 6912 times in 5434 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'dai' found 14922 times in 11134 documents, )


1 . (48862) So sánh triết học phương Đông cổ đại và Hy Lạp cổ đại
Ngày đăng: 2015-01-30
Sự hình thành ra đời của triết học Phương Đông và Phương Tây cổđại có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau do điều kiện vị tríđịa lý của hai châu lục. Ở Phương Đông thìđược thiên nhiên ưu đãi hơn còn ở Phương Tây khí hậu khắc nghiệt hơn con người phải chống trọi lại với thiên nhiên nên trong thế giới quan nhận thức có sự khác nhau và từđó cũng hình thành các nền triết học khác...