Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich tac dong cua cac yeu to moi truong nganh tac dong len doanh nghiep"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'yeu' found 7812 times in 5943 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'nganh' found 2895 times in 1939 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'len' found 2075 times in 1700 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, )


1 . (49845) Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành tác động lên doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện biến động của môi trường kinh doanh hiện nay, hơn bao giờ hết, chỉ có một điều mà các công ty có thể biết chắc chắn, đó là sự thay đổi. Quá trình quản trị chiến lược như là một hướng đi, một hướng đi giúp các tổ chức này vượt qua sóng gió trên thương trường, vươn tới một tương lai bằng chính nỗ lực và khả năng của mình. Đây là kết quả của sự nghiên cứu...