Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan thiet hai trong san xuat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'hai' found 6084 times in 4264 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, )


1 . (49857) Kế toán thiệt hại trong sản xuất
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài thì một vấn đề quan trọng đang được đặt ra đối với sự tồn tại của các doanh nghiệp sản xuất là phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công tác kế...