Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nghien cuu nhung nhan to tac dong toi gia co phieu tren thi truong chung khoan viet nam "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'nghien' found 3667 times in 2634 documents, 'cuu' found 5840 times in 4219 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'toi' found 6883 times in 4797 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phieu' found 1206 times in 778 documents, 'tren' found 7615 times in 5376 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (49890) Nghiên cứu những nhân tố tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Như rất nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc.Tuy mới đang ở trong giai đoạn đầu của sự phát triển này nhưng Việt nam đã đạt được những con số rất ấn tượng: năm 2006 tăng 135% và đầu năm 2007 là 40%. Trước sự phát triển quá nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2006 mà...