Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cac phuong phap dinh muc lao dong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'muc' found 8069 times in 5945 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, )


1 . (49897) Các phương pháp định mức lao động
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường hiện nay, những doanh nghiệp hoạt động tích cực trong xu thế cạnh tranh bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải tìm hướng đi có hiệu quả nhất cho mình. Một trong những phương pháp quản lý và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả tối ưu là tổ chức lao động khoa học. Trong đó, cơ...