Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"vai tro cua fdi trong qua trinh phat trien kinh te xa hoi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'fdi' found 229 times in 149 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, )


1 . (49929) vai trò của FDI trong quá trình phát triển kinh tễ xã hội
Ngày đăng: 2015-01-30
Đối với bất kỳ một quốc nào, dù là nước phát triển hay đang phát triển thì để phát triển đều cần có vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế. Nguồn vốn để phát triển kinh tế có thể được huy động ở trong nước hoặc từ nước ngoài, tuy nhiên nguồn vốn trong nước thường có hạn, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam( có...